Generalforsamling 2023

Saltholmsejerlavet

Ordinær generalforsamling afholdes tirsdag den 7. marts 2023 kl. 19.30 på Dragør Strandhotel.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab.

4. Budget.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen 

     På valg er: Jan Baeré, Anne Riber, Anette Brodersen, John Vintersbølle,    

     Annette Madsen. Jan Baeré er villig til genvalg.

7. Valg af kritiske revisorer.

8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor.

9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

         Annette Madsen

              Formand

   Søvej 40, 2791 Dragør

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm