Generalforsamling 2022

Generalforsamlingen finder sted onsdag den 9. marts kl. 19.30 på Dragør Strandhotel, Strandlinien 9, 2791 Dragør. Det er muligt at få tilsendt regnskabet, når dette er færdigt – skriv til anette.c.brodersen@saltholm.dk. Generalforsamlingen er kun for hartkornsejere.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab
 4. Budget
 5. Forslag:
 6. Valg til bestyrelsen:
  Ingen på valg.
 7. Valg af kritiske revisorer
 8. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
 9. Eventuelt

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm