Generalforsamling 2024

Ordinær generalforsamling afholdes mandag den 18. marts 2024 kl. 19.30 på Dragør Strandhotel, Strandlinien 9, 2791 Dragør.

Generalforsamlingen er kun for hartkornsejere.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning.

3. Forelæggelse af årsregnskab.

4. Budget.

5. Forslag.

6. Valg til bestyrelsen.

7. Valg af kritiske revisorer.

8. Valg af statsautoriseret revisor.

9. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Jan Madsen

Formand

Søvej 40

2791  Dragør

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm