Besøgsguide

Landgang må kun ske fra Barakkebroen på havnen. I forår og efterår skal man være opmærksom på perioder med travlhed på havnen i forbindelse med sejlads af kreaturer og får.

Når man færdes på øen bedes besøgende rette sig efter skiltningen, da denne kan variere efter årstid og landbrugsdrift. Ejerlauget kan ikke påtage sig ansvar for skade på personer eller ting. Dette gælder også hvis skader er forårsaget af kontakt med de græssende dyr på øen. Lad dem være i fred – de er ikke husdyr. Der findes flere huse/sommerhuse på øen, de er private, så vis hensyn.

Tur på øen

På havnen er der mulighed for at læse om Saltholms historie i pavillonen yderst på nordre mole. Det er også på havnen, man finder øens eneste offentlige “toilet”. Fortsæt af den befæstede vej til Barakkegården og gå en tur i observationstårnet. I ca. 7 meters højde har man udsigt over en stor del af Øresund, København og Malmø.

På Barakkegården er der borde-bænke sæt til at spise sin medbragte mad ved. Affald tager man med sig igen. Overfor Barakkegården finder man Flinteladen.

Lige efter Barakkegården er lågen til den nordlige del af Saltholm. Her må man gå hele året. Til højre for den næste gård, Holmegården, ligger “Tippen”. Her er det godt at lede efter fossiler i kalken og vandkanten.

Ved Holmegården er lågen til den midterste del af øen. Følg stien langs hegnet til kirkegården. Man må færdes her i perioden 16. juli – 31. marts.

Den sydlige del af øen er fredet og her er der ingen adgang. På kortet “Her må du gå” er det let at få et overblik.

Bliv gerne på stierne af hensyn til fugle, planter, kvæg og får. Særlig tilladelse kan gives af ejerlauget. Kontakt formand, Jan Madsen, herom.

På øen er det ikke tilladt:

  • At slå telt op.
  • At tænde bål, grille eller bruge anden form for åben ild.
  • At medbringe husdyr.
  • At medbringe motorkøretøjer, droner og skydevåben.
  • At efterlade skrald og affald.

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm