Stormen Malik har været hård i flere dele af landet – også på Saltholm.

Højvande og blæst har oversvømmet og hærget dele af øen og der ligger nu en del udbedringsarbejde forude. Bestyrelsen er i fuld gang med planlægningen. Havnebassinet er skyllet fri for tang af nordenvinden, så her er til at komme til, men havnepladsen er dækket af sten og tang.

Det lille blå toilet er tiltet og de store tunge betontrin til toilettet er flyttet. Vejfyldet i vejen fra havnen til svinget er skyllet ud i bugten og vejen her er ligeledes fyldt med store sten og mængder af tang. På vejen fra svinget til Holmegården og området omkring har også været oversvømmet, men vejen er der endnu, dog ligger her meget tang.

Et par vindmøller bl.a. den til båkebelysningen er faldet af – en er forsvundet. I hegnene på øen hænger der tang og viser hvor højt vandet har stået. Dog skal tangen fjernes da det ødelægger hegnene. Kort efter stormen krydsede vores Holmemand, gående i højvande, Saltholm for at se til vores bier – de har klaret sig. I den nordligste del af Nordskoven er der væltet en del træer. Lammene blev før stormen drevet ind i rundbuehallen og har klaret sig. Holmegård, Museet og Barakkegården er gået fri for oversvømmelse. Med stormen er der drevet et par flydebroer ind på land – fra København?

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm