Landbrug

Heste, får, kreaturer og tamgæs har gennem flere århundreder krydset Øresund for at græsse på Saltholm og været en del af det daglige landbrug på øen. Derudover har man også dyrket en del grøntsager – specielt kartofler, som bl.a. blev solgt i København.

Afgræsning med får og kreaturer har ejerlauget valgt at forsætte og landbruget dyrkes efter økologiske principper. Afgræsningen har givet bedre betingelser for fuglelivet, som er blevet artsrigt.

Fårene er ejerlaugets og lever hele deres liv på Saltholm. Om vinteren fodres fårene fortrinsvis med hø, der dyrkes på øen. Kreaturerne bliver sejlet over med ejerlaugets båd ”Mathilde” fra Kastrup Havn (Skanska) om foråret og retur om efteråret. Kreaturerne er lejet af Saltholmejerlauget til afgræsningen og kan være af forskellige racer. Dyrene får vand fra øens talrige søer og fra Hollænderbrønden og Gammelgårdsbrønden, hvor vandet pumpes op ved vindmøllekraft.

Saltholm har også en vigtig produktion af bidronninger og lidt honning.

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm