Ejerforhold

Saltholm er en privat ejet ø som ejes af ca. 180 lodsejere på Amager, der er samlet i Saltholmsejerlauget. Ejerne har ikke en udmålt parcel, men derimod ret til at sætte et bestemt antal kreaturer på græs. Græsningen og andre forhold på Saltholm administreres af Ejerlaugets bestyrelse.

Ejerlauget købte Saltholm i 1873 af Staten for 31.000 Rigsdaler.

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm