Generalforsamling 2020

Vi afholder generalforsamling mandag den 9. marts 2020 kl. 19.30

på Dragør Strandhotel, Strandlinien 9, Dragør.

Alle Saltholm hartkornsejere er velkommen.

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Forelæggelse af årsregnskab. 

4. Budget. 

5. Forslag. 

6. Valg til bestyrelsen:  Ikke valg i 2020 

7. Valg af statautoriseret  revisor. 

8. Eventuelt. 

På bestyrelsens vegne 

    Dirch Jansen Schmidt 

               Formand 

Fælledgård, Fælledvej 160 

          2791 Dragør 

Bestemt et besøg værd

sådan kommer du til saltholm